Strona główna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

W okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku oferuje dyżury telefoniczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów, w ramach dodatkowego wsparcia psychologicznego. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00

nr tel. (58) 341 8758

Zespół PPP nr 1 w Gdańsku

powrót do góry