PROPONUJEMY PEDAGOGOM I NAUCZYCIELOM:

 1. Konsultacje na terenie szkoły lub Poradni.
 2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 3. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP
 4. Spotkania szkoleniowe, udostępnianie nowości wydawniczych.
 5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli wicedyrektorów szkół.
 7. Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni.
 8. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem z ADHD.

WARSZTATY I ZAJĘCIA NA TERENIE SZKÓŁ:

 1. Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Warsztaty wyboru drogi życiowej - pomoc uczniom kończącym gimnazjum w wyborze szkoły i zawodu.
 3. Warsztat antystresowy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich - uczący konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 4. Warsztat skutecznego uczenia się dla uczniów klas IV-VI.
 5. Warsztat edukacyjny dla uczniów gimnazjów na temat rozwiązywania konfliktów klasowych - nauka mediacji i negocjacji.
 6. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne:
  • antyalkoholowy i antynikotynowy,
  • uzależnień od komputera,
  • "Presja społeczna - jak sobie z nią radzić".
  • "Myślę nie - mówię nie".
 7. Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
 8. Trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum.
 9. Trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum.
 10. Inne (w zależności od zapotrzebowania).

Oferta szkoleń dla placówek oświatowych z rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku: