1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

- badania gotowości szkolnej,

- badania lateralizacji,

- ogólnego rozwoju intelektualnego,

- rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych (INNOWACJA PEDAGOGICZNA- „Test Percepcji Słuchowej”)

- poziomu rozwoju zdolności twórczych,

- rozwoju i zaburzeń mowy,

- badania przesiewowe słuchu, wzroku, wg programu „Słyszę, widzę”

2. Indywidualna działalność terapeutyczna:

- Metoda Dobrego Startu- zajęcia terapeutyczne dla dzieci klas I-III

- terapia pedagogiczna, w tym dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD),

- dzieci z zaburzeniami zachowania

- dzieci z Zespołem Aspergera,

- dzieci moczących się i ich rodzin

- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

- psychoterapia dzieci,

- terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,

- terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3. Grupowa działalność terapeutyczna:

- Program „ROZWIJAM SKRZYDŁA- wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym” (bajkoterapia) - INNOWACJA PEDAGOGICZNA,

- Zajęcia grupowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową "ŻYWE SREBRO",

- Zajęcia dla dzieci leworęcznych

- Zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym,

- grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

- grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się