1. Chromik J., Olewicz O., Ilis M., Syczyło M., Edukacja dzieci z autyzmem w szkole masowej, w: Autyzm, wyzwaniem naszych czasów, red.: Gałkowski T., Kossewska J., Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000 s. 159 -165.

2. Chromik J., Mazur E., Olewicz E., Syczyło M., Współpraca profesjonalistów z rodzinami dzieci z autyzmem w kontekście zadań realizowanych przez poradnię dla osób autystycznych w Gdańsku, w: „Dziecko autystyczne” T.VIII nr 1, Wyd: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, W-wa 2000, s. 114 -118.

3. Chromik J., Syczyło M., Zacharewicz J., „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo”, Pro Pedagogia, Edukacja Wczesnoszkolna Nr 2/2003 s. 15 -18

4. Chromik J., Syczyło M., Zacharewicz J., Zaburzenia współwystępujące z nadpobudliwością psychoruchową, Pro Pedagogia, Edukacja Wczesnoszkolna Nr 3/2003 s. 26-29

5. Chromik J., Banaszczyk I., Zacharewicz J., Jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem w domu i w szkole, Pomost, Gdańsk 2006

6. Gloc K., Diagnoza dzieci klas zerowych w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, oraz lateralizacji jako istotny element badań przygotowania do nauki czytania i pisania, Bliżej przedszkola, Nr 9/2004, s. 26

7. Jastrzębska J., Piekarska I., Proces kształtowania się i stymulacji rozwoju mowy dziecka, Bliżej Przedszkola, Nr 10/2004, s. 17-18

8. Jastrzębska M., Piekarska I., Bajka jako aktywna metoda stymulacji rozwoju dziecka, Bliżej Przedszkola Nr 5/2007, s. 21

9. Jurkowska H., Rodzice do szkoły, Nowy Kurier Nadbałtycki, Nr 4/2002, s. 31

10. Jurkowska H., Rodzice w szkole, Przegląd Oświatowy, Nr 5/2002, s. 17

11. Jurkowska H., Rodzice w szkole, Wrzeszczanin Nr 28/2002 s. 7

12. Jurkowska H., Rodzice w szkole, Bliżej Przedszkola, Nr 09/2008, s. 16

13. Małkowska A., Dziecko zdolne, www.osowa.com, 2003.03.26

14. Małkowska A., Wartości a wychowanie, Bliżej przedszkola, Nr 2/2009, s. 32

15. Olczak A., Szkoła dla Rodziców, www.osowa.com, 2004.06.27

16. Pyrek K., Wyjątkowa młodzież…, w: „U Nas” 2007, s.7

17. Roczniak I., Zegarek L., Sylwetka Mateusza- charakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w: Poradnik Metodyczny, red. Tkaczyk G, Serafin T. Wyd. MEN, W-wa 2001, s. 30-34

18. Szczepańska A., Rola studiów podyplomowych w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Zagadnienia Pedagogiczne, ODN w Gdańsku, Gdańsk 1983, s. 87-116

19. Szczepańska A., Analiza problemów wychowawczych występujących na terenie szkoły, Zagadnienia Pedagogiczne, ODN w Gdańsku, Gdańsk 1983, s. 162- 172

20. Szczepańska A., Broda J., Chojnacka B., Jak pomóc nauczycielom nauczania początkowego w procesie kształtowania pojęć, Zagadnienia Pedagogiczne ODN w Gdańsku, Gdańsk 1990 s. 108-154

21. Szczepańska A., Kowalik E., Wojciechowska K., Z doświadczeń nad wdrażaniem eksperymentalnego podręcznika dydaktyki B. Nimierki Zagadnienia Pedagogiczne 1990 s. 212-231

22. Szczepańska A., red. Konstrukcja i weryfikacja testów sprawdzających z przedmiotu środowisko społeczno- przyrodnicze dla klas I, II, III ODN w Gdańsku, Gdańsk 1986

23. Szczepańska A., Słonie w kraty – co ty na to?, Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 10 lat, Wyd. Fokus, Gdańsk 2001

24. Szczepańska A., Koty w kraty – co ty na to?, Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 10 lat, Wyd. Fokus, Gdańsk 2001

25. Szczepańska A., Zwierzaki – figuraki, Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2006

26. Szczepańska A., Zwierzaki – figuraki, Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 10-12 lat. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007

27. Szczepańska A., Zwierzaki – figuraki, Zadania grafomotoryczne. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2006

28. Szymankiewicz E., Ó wymienne i u, Wyd Harmonia, Gdańsk 2002

29. Szymankiewicz E., U niewymienne, Wyd Harmonia, Gdańsk 2002

30. Szymankiewicz E., Jak pomóc dziecku z dysortografią, w: Pomoc Psychologiczna- wybrane zagadnienia, red. Próchniak P. Słupsk 2006, s. 158-167

31. Szymankiewicz E., Pokochać marzenia, Psychologia w szkole, Nr 4/2005, s. 77-82

32. Szymankiewicz E., Terapia dysortografii uczniów starszych. Stymulowanie rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych, Słupskie Prace Pedagogiczne, Nr 3/2004, s. 111-123

33. Szymankiewicz E., Niełatwe życie z dysleksją, Forum Edukacji. Nr 1/2001, cz.1 s. 38-40

34. Szymankiewicz E., Niełatwe życie z dysleksją, Forum Edukacji. Nr 2-3/2001, cz.1 s. 101-106

35. Szymankiewicz E., Dysleksja Lepiej Zapobiegać niż leczyć, Wychowanie w przedszkolu, Nr 6/2007, s. 32-35

36. Szymankiewicz E., Lepiej Zapobiegać niż leczyć. Dysgrafia, Wychowanie w przedszkolu, Nr 8/2007, s. 44-46

37. Szymankiewicz E., O stymulowaniu rozwoju językowego w zabawie, Bliżej Przedszkola, Nr 10/2007, s. 34-37

38. Tyrakowska J., Dziecko leworęczne, Bliżej Przedszkola, Nr 12/2006, s. 13

39. Tyrakowska J., Rodzaje wad wymowy i wpływ ich występowania na powodzenie w nauce czytania i pisania, Bliżej Przedszkola, Nr 7-8/2005, s. 18-19

40. Urbańska-Stamm M., Moczenie nocne – problem dziecka i rodziny, Bliżej przedszkola Nr 3/2008, s. 21-22

41. Wilczewska B., Radziłłowicz W., Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą, w: Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, red. Radziwiłłowicz W., Sumiła A., Wyd Impuls, Kraków 2006 s. 215- 251

42. Wilczewska B., Nadpobudliwość psychoruchowa – co warto wiedzieć?, Bliżej Przedszkola, Nr 7-8/2007, s. 15-16