1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

- badania gotowości szkolnej,

- badania lateralizacji,

- opóźnienia psychoruchowego,

- opóźnienia rozwoju mowy,

- całościowych zaburzeń rozwoju,

- logopedyczne badania przesiewowe.

2. Indywidualna działalność terapeutyczna:

- wspomaganie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się,

- terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi,

- terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych,

- terapia dzieci moczących się i ich rodzin,

- terapia dzieci z wadami wymowy.

3. Grupowa działalność terapeutyczna:

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (grupa 3-5 latków),

- zajęcia dla dzieci leworęcznych,

- zajęcia wspomagające rozwój mowy.