DYREKTOR

ANNA OLCZAK

Z-ca DYREKTORA

Joanna Chromik-Kovačs

PSYCHOLODZY

Banaszczyk Izabela

Chromik-Kovačs Joanna

Chwiejczak-Oglęcka Patrycja

Cisowska Małgorzata

Janczuk-Stojowska Agnieszka

Łuczak Iwona

Meyer Monika

Olczak Anna

Pyrek Kinga

Skowrońska Małgorzata

Szczecińska Dagmara

Urbańska-Stamm Małgorzata

Walczak-Zubka Agnieszka

Walczak Beata

Wilczewska Bożena

PEDAGODZY

Adamowicz Olga

Domachowska Jolanta

Jurkowska Hanna

Pawłowska Grażyna

Rola Urszula

Tyrakowska Joanna

Włodarczyk-Szady Wiesława

LOGOPEDZI

Bieńkowska Joanna

Jastrzębska Małgorzata

Piekarska Iwona

LEKARZ

Sumiła Anita

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Winiarska Halina

Bojkowska Barbara

PRACOWNIK OBSŁUGI

Błażejczyk Arletta 

Frąckowiak Bronisław