DYREKTOR

Joanna Chromik-Kovačs

Z-ca DYREKTORA

Bożena Wilczewska

PSYCHOLODZY

Banaszczyk Izabela

Chromik-Kovačs Joanna

Chwiejczak-Oglęcka Patrycja

Cisowska Małgorzata

Janczuk-Stojowska Agnieszka

Łuczak Iwona

Meyer Monika

Olczak Anna

Pyrek Kinga

Skowrońska Małgorzata

Szczecińska Dagmara

Urbańska-Stamm Małgorzata

Walczak-Zubka Agnieszka

Walczak Beata

Wilczewska Bożena

PEDAGODZY

Adamowicz Olga

Domachowska Jolanta

Jurkowska Hanna

Pawłowska Grażyna

Perończyk Aneta

Tyrakowska Joanna

LOGOPEDZI

Bieńkowska Joanna

Jastrzębska Małgorzata

Piekarska Iwona

LEKARZ

Sumiła Anita

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Winiarska Halina

Bojkowska Barbara

PRACOWNIK OBSŁUGI

Błażejczyk Arletta 

Frąckowiak Bronisław