DYREKTOR

Joanna Chromik-Kovačs

Z-ca DYREKTORA

Bożena Wilczewska

PSYCHOLODZY

Banaszczyk Izabela

Chmurzyńska Małgorzata

Chromik-Kovačs Joanna

Chwiejczak-Oglęcka Patrycja

Cisowska Małgorzata

Jakubowska Maja

Janczuk-Stojowska Agnieszka

Meyer Monika

Olczak Anna

Pyrek Kinga

Urbańska-Stamm Małgorzata

Walczak-Zubka Agnieszka

Walczak Beata

Wilczewska Bożena

PEDAGODZY

Adamowicz Olga

Domachowska Jolanta

Jurkowska Hanna

Perończyk Aneta

Szmigiel Kornelia

Tyrakowska Joanna

LOGOPEDZI

Bieńkowska Joanna

Jastrzębska Małgorzata

Piekarska Iwona

LEKARZ

Sumiła Anita

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Winiarska Halina

Bojkowska Barbara

PRACOWNIK OBSŁUGI

Błażejczyk Arletta 

Frąckowiak Bronisław