PROPONUJEMY RODZICOM:

 1. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych,
  • rozwoju i zaburzeń mowy,
  • dzieci przewlekle chorych,
  • dzieci wybitnie uzdolnionych.
 2. Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół.
 3. Możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki.
 4. "Szkoła dla Rodziców" cz. I - program doskonalący umiejętności wychowawcze.
 5. "Szkoła dla Rodziców" cz. II - Rodzeństwo bez rywalizacji - zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
 6. "Szkoła dla Rodziców" cz. III- „Nastolatak”- zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
 7. Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
 8. Psychoterapia.
 9. Terapia systemowa rodzin- pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.
 10. Rodzinne spotkania o charakterze konsultacyjno - terapeutycznym dla rodzin adopcyjnych.

R O D Z I C E !

 • możecie zgłaszać się do Poradni z każdym problemem dotyczącym dziecka lub rodziny
 • prosić o dokonanie diagnozy poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • otrzymać porady odnośnie najwłaściwszego sposobu postępowania i pracy z dzieckiem w domu,
 • otrzymać poradę, do jakich innych specjalistów zgłaszać się z dzieckiem z poszczególnymi problemami.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.
Oferowane usługi są bezpłatne.
Obowiązują wypełniane przez Państwa zgłoszenia pisemne.