ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ PPP NR 1 W GDAŃSKU

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele,

informujemy, że od dnia 25 marca 2020 r. nasza Poradnia pracuje wyłącznie zdalnie.

Oznacza to częściowe zawieszenie realizowanych na co dzień zadań.

Całkowicie zawieszone w chwili obecnej zostają badania diagnostyczne.

Po wznowieniu pracy Poradni w pierwszej kolejności kontaktować się będziemy z rodzicami dzieci, których zaplanowane badania nie odbyły się i sukcesywnie umawiać się na spotkania.

Priorytetowo traktowane będą wówczas również działania związane z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz badaniem gotowości szkolnej.

W tym trudnym czasie chcemy być z Wami, wspierać, pomagać mając nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalnej pracy.

Aktualnie pracownicy Poradni pracują w następujących obszarach:

- prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców oraz nauczycieli

- prowadzenie konsultacji, porad i wsparcia dla uczniów

- kontynuowanie oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed ograniczeniem funkcjonowania Poradni w formie uzgodnionej z osobami prowadzącymi (psychologami, pedagogami, logopedami).

Pracownicy Poradni pełnią dyżury telefoniczne:

mgr Patrycja Chwiejczak – Oglęcka (dzieci do 6 r. ż.)

 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00. – 11.00 oraz czwartki w godz. 12.00 – 14.00

nr tel. 507 567 119

mgr Agnieszka Walczak – Zubka

 we wtorki w godz. 9.00 – 12.00 i czwartki w godz. 9.00 – 12.00

nr tel. 602 821 572

mgr Małgorzata Cisowska

w poniedziałki w godz. 11.00-14.00 i czwartki w godz.11.00-14.00 

nr tel. 505 933 390

mgr Małgorzata Urbańska – Stamm

w poniedziałki 9.00 - 11.00 i środy w godz. 10.00 – 12.00 

czwartek 10.00 - 13.00 (wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci będących w terapii)

nr tel. 517 695 177

mgr Agnieszka Janczuk

środy w godz. 16.00 – 18.00 i czwartki 15.00 -18.00

nr tel. 503 367 789

mgr Beata Walczak

w poniedziałki 15.00 - 18.00, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 12.00

nr tel. 608 050 274

mgr Barbara Falcman

we wtorki i  czwartki w godz. 11.00 – 13.00

nr tel. 58/ 629 19 90

mgr Anna Szczepańska

czwartki w godz. 13.00 - 15.00

nr tel. 660 084 439, e-mail: a.szczepanska@ppp1.edu.gdansk.pl

mgr Wiesława Włodarczyk – Szady

w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00

nr tel. 600 915 505

mgr Iwona Łuczak

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00

nr tel. 799 990 933

Ze wszystkimi pracownikami Poradni można kontaktować się mailowo według następującego klucza:

logopedzi

m.jastrzebska@ppp1.edu.gdansk.pl

i.piekarska@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekunowie przedszkoli:

patrycjach08@wp.pl

b.wilczewska@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun Przedszkola Nr 77 i SP 24

b.falcman@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun Przedszkola Nr 87 i SP 49

i.luczak@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 17, SP 82 i III LO

a.walczak-zubka@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 23

j.chromik-kovacs@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 27 i X LO

m.cisowska@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 33 i XXIV LO

h.jurkowska@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 35 i LO Spartakus

b.walczak@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 39

joldoma56@edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 52 i PSB

j.tyrakowska@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun GSS oraz ZSAKiHU

m.urbanska-stamm@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun SP Nr 81

k.pyrek@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun III LO, ZSGH i Fregaty SP dla Dziewcząt

a.janczuk@ppp1.edu.gdansk.pl

tymczasowy opiekun Creo Gedanii

w.wlodarczyk-szady@ppp1.edu.gdansk.pl

opiekun Fregaty SP dla Chłopców

m.meyer@ppp1.edu.gdansk.pl

tymczasowy opiekun Thinking Zone

u.rola@ppp4.edu.gdansk.p

Grażyna Pawłowska

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 i 2

– telefonicznie w wtorki i piątki w godz. 8.00 – 10.00 nr tel. 697 785 596

Zespół PPP Nr 1 w Gdańsku