W dniu 01.09.2021r. nastąpiła zmiana rejonizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku.

Nowy rejon Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku zamieszczony jest w załącznikach poniżej.

Odnajdą tam Państwo placówki (m.in. przedszkola i szkoły), którymi opiekuje się Poradnia oraz wykaz ulic, według których mogą zgłaszać się rodzice dzieci nie uczęszczających do żadnej placówki.