Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
Podstawą gospodarki finansowej placówki oświatowej jest roczny plan finansowy, uwzględniający wysokość środków zatwierdzonych przez Radę Miasta Gdańska.

Aktywa trwałe: 711.064,84 zł (w ich skład wchodzą środki trwałe (grunt, budynek, instalacja c.o.)

Główny księgowy: Iga Gajewska​